Som det fremgår af annoncer i Kolding Ugeavis den 14. og den 28. februar 2024 har bestyrelsen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som holdes tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19 på Lyshøjskolen i Festsalen (indgang C).

På generalforsamlingen behandles foreningens sammenlægning med kolding.net pr. 1.1.2025.

Tilmelding er ikke nødvendig.