Som det fremgår af annoncen i Kolding Ugeavis den 14. februar 2024 har bestyrelsen indkaldt til ordinær generalforsamling, som holdes tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19 på Lyshøjskolen i Festsalen (indgang C).

Dagsorden iht. foreningens vedtægter.

På generalforsamlingen behandles foreningens sammenlægning med kolding.net pr. 1.1.2025.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement, og du bedes derfor tilmelde dig til generalforsamlingen senest den 1. marts 2024 her.